Janne Margrete Bondi Johannessen

  • Født: 1. august 1960
  • Død: 15. juni 2020

Bilder


Video og lydfilerBilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: