Tore Christian Fossen

  • Født: 29. oktober 1928
  • Død: 24. juli 2020

Video og lydfilerBilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: