Kjell Vigander

  • Født: 2. april 1940
  • Død: 24. oktober 2020

Video og lydfiler
Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: