Ive Elisabeth Mo

  • Født: 5. mai 1940
  • Død: 4. oktober 2020

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: