Rigmor og Fridtjof Feydt

Om seremonien

På grunn av smittesituasjonen er
det kun den nærmeste familie og inviterte
som kan delta.

Tid og sted for seremonien 25-11-2020