Ole Einar Berget

Født 4. mai 1948
Død 12. november 2020

Om seremonien

På grunn av smittesituasjonen er det kun
nærmeste familie og inviterte som kan delta.

Tid og sted for seremonien 27-11-2020