Nora Hesselroth

Født 20. februar 1923
Død 15. februar 2021

Om seremonien

Grunnet begrenset med plasser er det fint om de som ønsker å delta i seremonien gir beskjed til Hanne (41301054) i forkant.

Tid og sted for seremonien 09-03-2021 

Adresse til bisettelsen

Haslum krematorium, Gamle Ringeriksvei 88, 1356, Bekkestua